YogiMel_logo

YOMI Yin

Vad är YOMI Yin?
YOMI är en vetenskapligt beprövad metod som kombinerar psykologisk teori med yoga- och mindfulnesspraktik. YOMI har utvecklats av och lärs alltid ut av legitimerade psykologer som även är yogalärare genom att systematiskt knyta samman psykologisk kunskap med yoga- och mindfulnesspraktik. Syftet är att  skapa en metod som är hjälpsam för människor att kunna hantera svårigheter såsom stress och oro i sin vardag. 
YOMI har utvärderats i flera vetenskapliga studier i samarbete med Lunds Universitet och Skånes Universitetssjukhus. Resultaten är mycket positiva och visar att de personer som genomgått originalversionen av YOMI YIN-programmet sänkte sina nivåer av upplevd stress och oro signifikant. Läs mer på www.yomi.nu 
 
Om den psykologiska grunden i YOMI Yin:
YOMI har sin psykologiska grund i inlärningspsykologi och beteendeterapi, med influenser från Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och Compassion Focused Therapy (CFT). Det innebär att vi anser att det vi gör (våra inre och yttre beteenden) i hög grad påverkar hur vi mår och fungerar och att vi för att ändra hur vi mår behöver börja med att ändra våra beteenden. Det innebär också att vi tror att vi inte kan ta bort jobbiga tankar, känslor eller impulser, utan att vi istället behöver hitta fungerande sätt att förhålla oss till det som gör ont i livet. Vilket lika mycket kan handla om yttre saker som händer, som inre tankar, känslor och upplevelser.
I YOMI-praktiken arbetar vi med att våga möta just våra egna tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser på ett mer observerande och accepterande sätt. Vi arbetar med att i dessa stunder, där det ibland smärtar, vara mer medkännande med oss själva och ta hjälp av mindfulness- och yogapraktiken för att må bättre.
 
Vad är Yin Yoga?
I YOMI YIN-programmet praktiserar vi det som kallas för yinyoga, vilket är en lugn, meditativ form av yoga där varje position hålls still i 3-5 minuter. I yinyogan vill vi komma åt kroppens fascia, bindväv, istället för musklerna. Genom att använda just yinyoga lyfter vi fram yinelementet i vår fysiska yogapraktik, vilket bl a representerar stillhet och vila samt hjälper oss att koppla på vårt parasympatiska nervsystem.
 
Vad innehåller Kursen?

YOMI Yin kursen består tio sessioner som ges ca 1 ggn/vecka.  Varje session består av teoretiska inslag grundade i psykologisk kunskap, kombinerat med mindfulnessövningar och yinyogapraktik. Varje tillfälle följer olika teman som fördjupas. Exempel på teman är "Observation och andning", "Tillämpning av acceptans" och "Självomhändertagande".
Syftet med YOMI är att hjälpa deltagarna att hitta sätt att bättre ta hand om sig själva, med hjälp av de verktyg som psykologi, yoga och mindfulness kan erbjuda. Snarare än att ge en exakt ordinering för hur människor ska förändra sin vardag ligger tyngdpunkten på att lära sig känna igen och acceptera sina egna behov och resurser, för att hitta ett mer funktionellt sätt att förhålla sig till dessa.
 
Upplägg och Datum:
Kursen är uppdelad på 10 veckor á 1,45 timme per tillfälle. I huvudsak på onsdagar, men vid några tillfällen måndagar. Onsdagar kl. 17.30-19.15 (Måndagar 18.00-19.45). OBS Första tillfället 2 timmar långt, start 17.15.
Kursen leds av Leg. psykolog & Leg psykoterapeut (KBT) Maria Elmfeldt Öhrskog. Läs mer om Maria här
Kursmaterial ingår och delas ut vid varje tillfälle
Pris: 3500 kr (Early bird 2900 kr - anmälan och betalning senast  31 december 2018).
 
Kursstart: Återkommer om nästa kursstillfälle.
Nedan för våren 2019

Tillfälle 1: onsdag 20 mars  kl 17.15-19.15 (OBS första tillfället 2 timmar)
Tillfälle 2: onsdag 27 mars
Tillfälle 3: måndag 1/4 (obs kl. 18.00-19.45)
Tillfälle 4: onsdag 10/4
Tillfälle 5: onsdag 24/4
Tillfälle 6: onsdag 8/5
Tillfälle 7: onsdag 15/5
Tillfälle 8: onsdag 22/5
Tillfälle 9: måndag 27/5  (obs kl. 18.00-19.45)
Tillfälle 10: måndag 3/6  (obs kl. 18.00-19.45)

Anmälan görs via mail till melinda@yogimel.se. Inbetalning av kursavgift till BG 575-9840. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.
Kursen blir av vid minst 6 anmälda.
 
För mer information om YomiYin samt aktuell forskning, läs vidare på www.yomi.nu