YogiMel_logo

Yogalärare hos Yogimel

Melinda Byman Melinda Byman
Melinda är grundare av YogiMel och undervisar de flesta av klasserna i hennes YogaShala YogiMel på Lidingö.

För mer info om Melinda klicka här

 

Maria Elmfeldt Öhrskog

Maria Elmfeldt Öhrskog Maria Elmfeldt Öhrskog
Träning och hälsa har alltid varit en stor del i Marias liv. Hon har tidigare hållit på med elitidrott och träning har alltid varit en stor del av hennes liv, med mycket fokus på prestation och tävling. 
Under en period har hon haft en stressrelaterad problematik, som innebar att hon behövt hitta ett nytt förhållningssätt och hon började hon söka sig till metoder som Mindfulness och meditation. Maria utbildade sig till lärare i Mindfulness Based Stress reduction (MBSR), ett 8-veckors program i stressreduktion. Efterhand kom hon i kontakt med Yoga och hennes upplevelse var att det var lättare att bli mer närvarande och fokuserad när hon använde kroppen som redskap genom mer fysisk yoga. I början var det en utmaning att det gick så ”långsamt” och hon hade svårt att se det som ”riktig” träning”. Samtidigt märkte hon, trots rastlösheten under klassen, att hon upplevde ett lugn och harmoni efteråt, som fick henne att vilja utforska mer.  

Då Maria ville lära mig mer och utvecklas på ett personligt plan, valde hon att gå Yogayamas Teacher training och har därefter fördjupat sig inom Yin, Pranayama och Restorative. 

Maria arbetar som psykolog med fokus på stressrelaterad problematik. Hon har en grund utifrån KBT, men arbetar alltmer utifrån metoder kopplat till Acceptans och Livsvärderingar (ACT) samt Compassion (CFT). Dessa metoder har många inslag av östasiatisk filosofi och förhållningssätt och blir därför ett bra komplement till Yogan. 

Certifierad Hathayogalärare, Yogayama, RYT 200 enligt Yoga Alliance (2013-2014)
Certifierad Restorativeyogalärare
(en av få i Sverige)
Fördjupningsutbildning, Yogayama: Yin Yoga, Pranayama och Meditation, Restorative 
Fördjupningsutbildning Atmajyoti: Pranayama med Sudhir Tiwari.

 

Lisa Harting

För 18 år sedan hittade jag Yogan och har sedan dess utövat och på senare år även undervisat i olika typer av Yoga. Efter en tuff tid med mycket jobb och små barn var jag tvungen att hitta ett sätt att läka kroppen och varva ner. Yogan blev min räddning. Jag brinner för de lite lugnare yogaformerna såsom mjuk Hatha, Yin och Restorative. Pranayama (andningstekniker) ligger mig också varmt om hjärtat. Det är en ynnest att få dela min passion med andra. Jag lär mig så mycket av alla som kommer på mina klasser och jag tycker det är så spännande att få ta del av andras yogaresor.