YogiMel_logo

Yogalärare hos Yogimel

Melinda Byman Melinda Byman
Melinda är grundare av YogiMel och undervisar de flesta av klasserna i hennes YogaShala YogiMel på Lidingö.

För mer info om Melinda klicka här

 

Maria Elmfeldt Öhrskog

Maria Elmfeldt Öhrskog Maria Elmfeldt Öhrskog
Träning och hälsa har alltid varit en stor del i Marias liv. Hon har tidigare hållit på med elitidrott och träning har alltid varit en stor del av hennes liv, med mycket fokus på prestation och tävling. 
Under en period har hon haft en stressrelaterad problematik, som innebar att hon behövt hitta ett nytt förhållningssätt och hon började hon söka sig till metoder som Mindfulness och meditation. Maria utbildade sig till lärare i Mindfulness Based Stress reduction (MBSR), ett 8-veckors program i stressreduktion. Efterhand kom hon i kontakt med Yoga och hennes upplevelse var att det var lättare att bli mer närvarande och fokuserad när hon använde kroppen som redskap genom mer fysisk yoga. I början var det en utmaning att det gick så ”långsamt” och hon hade svårt att se det som ”riktig” träning”. Samtidigt märkte hon, trots rastlösheten under klassen, att hon upplevde ett lugn och harmoni efteråt, som fick henne att vilja utforska mer.  

Då Maria ville lära mig mer och utvecklas på ett personligt plan, valde hon att gå Yogayamas Teacher training och har därefter fördjupat sig inom Yin, Pranayama och Restorative. 

Maria arbetar som psykolog med fokus på stressrelaterad problematik. Hon har en grund utifrån KBT, men arbetar alltmer utifrån metoder kopplat till Acceptans och Livsvärderingar (ACT) samt Compassion (CFT). Dessa metoder har många inslag av östasiatisk filosofi och förhållningssätt och blir därför ett bra komplement till Yogan. 

Certifierad Hathayogalärare, Yogayama, RYT 200 enligt Yoga Alliance (2013-2014)
Certifierad Restorativeyogalärare
(en av få i Sverige)
Fördjupningsutbildning, Yogayama: Yin Yoga, Pranayama och Meditation, Restorative 
Fördjupningsutbildning Atmajyoti: Pranayama med Sudhir Tiwari.

 

karin Schütz

Karin Schütz Karin Schütz
(Bortrest ht 2017 & vt 2018)
Karin har utövat olika sporter i större delen av sitt liv och har alltid varit en mycket aktiv person. För ca 7 år sedan började hon med yoga och blev helt fast. För att lära sig mer och för att kunna dela med sig av det positiva hon har funnit inom yogan valde hon att utbilda sig till yogalärare vid Yogayama under våren 2015. Sedan dess undervisar hon hatha och vinyasaklasser.  Under 2016 går hon även ytterligare en yogautbildning via Ulrika Norberg. 

För Karin är yogan ett sätt att finna balans och vara mer närvarande i nuet. Yogan har hjälpt henne att lyssna mer till sin inre röst och våga följa den samtidigt som den hjälper henne att utvecklas såväl mentalt som fysiskt.
Karin vill att hennes klasser ska innehålla energi och glädje samtidigt som de ska ge alla deltagare ett lugn och en möjlighet att släppa taget för en stund.  

Förutom jobbet som yogalärare arbetar Karin med företagssamarbeten och                                                                                sponsring på barnrättsorganisationen Friends. 
Certifierad Hathayogalärare Yogayama, RYT 200 enligt Yoga Alliance (2015)